Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti i tržišnih mogućnosti u proizvodnji etiketa

Kratki opis projekta:
Dana 30.11.2021. poduzeće ETIKGRAF d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „ Povećanje konkurentnosti i tržišnih mogućnosti u proizvodnji etiketa “, referentna oznaka ugovora KK.11.1.1.01.0361. Provedba projekta sufinancirana je putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”.
Provedba ovog projekta postići će povećanje kapaciteta proizvodnje proizvoda, otvaranje novih radnih mjesta, povećanje energetske i resursne učinkovitosti, povećanje produktivnosti u proizvodnom procesu te porast tržišnog udjela.

Ciljevi projekta: Poslovni i marketinški ciljevi su rast prihoda od prodaje, rast izvoza, otvaranje 6 novih radnih mjesta, povećanje kapaciteta proizvodnje postojećih proizvoda i širenje na ciljano tržište u Hrvatskoj, Italiji i Sloveniji, povećanje energetske i resursne učinkovitosti u proizvodnji, širenje ponude proizvodnog asortimana poduzeća, digitalizaciju poslovnih procesa, smanjenje otpada u procesu proizvodnje, ušteda električne energije, marketinška obrada tržišta direktnom prodajom i promocijom i jačanje tehnoloških znanja i educiranje ljudskih potencijala.

Očekivani rezultati projekta:

  • Porast prihoda od prodaje

  • Porast prihoda od izvoza

  • Povećanje broja zaposlenih kroz otvaranje 6 novih radnih mjesta

  • 4 novouvedena tehnološka rješenja povezana sa zelenim i/ili digitalnim ciljevima

Ukupna vrijednost projekta:1.534.285,27 EUR

EU sufinanciranje projekta:544.591,25 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 11. studenog 2021. – 11. rujna 2023.

Kontakt osoba za više informacija: Marina Klanjac Gubić, e-mail: marina@etikgraf.hr , tel: 052 686 209

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-konkurentnosti-poduzeca-ulaganjima-u-digitalnu-i-zelenu-tranziciju/   

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Etikgraf d.o.o.